demo

Phát hành phiên bản 1.2

Ngày 26/9/2018, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.2 với các cập nhật sau:

-Thêm thanh toán ngoại tuyến

-Thêm tự động xác minh cho gói cơ bản

-Khắc phục lỗi đăng ký hàng tháng

-Tùy chọn Slug bổ sung

-Các sản phẩm - dịch vụ trên biên lai đã được thêm thanh cuộn

-Khách hàng có thể được thêm từ biên lai

- Màu chủ đạo biên lai cho các trang khác

Gửi