Khám phá tính năng

Báo cáo

Có 5 chế độ Báo cáo : - Báo cáo Lãi / Lỗ - Báo cáo Thuế bán hàng - Báo cáo Doanh thu - Báo cáo Chi phí - Báo cáo tổng hợp.

demo

Nhà cung cấp

Bạn có thể Thêm / Xoá / Sửa / Cập nhật danh sách Nhà cung cấp các Sản phẩm - Dịch vụ đầu vào trong các Doanh nghiệp của bạn từ Menu Mua hàng. Trong Menu này bạn cũng có thể cập nhật các tính năng liên quan tới Chi phí trong Doanh nghiệp của bạn.

demo

Biên lai bán hàng

Các báo giá có thể chuyển đổi thành biên lai bán hàng hoặc Bạn có thể tạo mới Biên lai bán hàng một lần hoặc định kỳ cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng.

demo

Báo giá

Bạn có thể lập Báo giá để In, Xuất File .PDF hoặc gửi Email cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng > Báo giá.

demo

Sản phẩm - Dịch vụ

Bạn có thể Thêm / Chỉnh sửa / Xoá / Cập nhật Không hạn chế các Sản phẩm - Dịch vụ trong Doanh nghiệp của bạn từ Menu Bán hàng > Sản phẩm - Dịch vụ.

demo

Quản lý Thuế

Truy cập Menu Thuế để Thêm, Sửa, Xoá và Quản lý Thuế sản phẩm, Dịch vụ của bạn.

demo

Danh mục Doanh thu & Chi phí

Bạn có thể thiết lập và Quản lý các Danh mục Doanh thu và Chi phí trong các Doanh nghiệp của mình từ Menu Danh mục.

demo

Quản lý Khách hàng

Truy cập Menu Bán hàng > Khách hàng từ thanh bên trái, bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào. Bạn có thể quản lý tất cả Khách hàng tại đây.

demo

Đa Doanh nghiệp

Nếu bạn muốn thêm Doanh nghiệp, truy cập vào TAB "Doanh nghiệp", bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào. Và bạn có thể quản lý tất cả Doanh nghiệp của mình trong cùng hệ thống.

demo

Cài đặt

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin Tài khoản, Tùy chỉnh Biên lai, Doanh nghiệp vui lòng nhấp vào menu "Cài đặt" của thanh bên trái và tại đây bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào.

demo