ERP Go

Lập báo giá, Biên lai thanh toán, Quản trị chi phí........và hơn thế nữa. Sử dụng ngay trong 59 giây.

Hero Image

Các bước sử dụng

Xem nhanh cách ứng dụng của chúng tôi hoạt động

demo

Chọn gói đăng ký

Bạn luôn có thể thay đổi gói đăng ký khi có nhu cầu nâng cấp

demo

Thanh toán

Có thể thanh toán trực tuyến bằng Banking hoặc Paypal

demo

Bắt đầu làm việc ngay

Bắt đầu sử dụng ngay cho công việc của bạn.

Cách tốt hơn để kiếm, di chuyển và quản lý tiền của bạn

Cài đặt

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin Tài khoản, Tùy chỉnh Biên lai, Doanh nghiệp vui lòng nhấp vào menu "Cài đặt" của thanh bên trái và tại đây bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào.

demo

Đa Doanh nghiệp

Nếu bạn muốn thêm Doanh nghiệp, truy cập vào TAB "Doanh nghiệp", bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào. Và bạn có thể quản lý tất cả Doanh nghiệp của mình trong cùng hệ thống.

demo

Quản lý Khách hàng

Truy cập Menu Bán hàng > Khách hàng từ thanh bên trái, bạn sẽ thấy các tùy chọn quản lý này khi bạn nhấp vào. Bạn có thể quản lý tất cả Khách hàng tại đây.

demo

Danh mục Doanh thu & Chi phí

Bạn có thể thiết lập và Quản lý các Danh mục Doanh thu và Chi phí trong các Doanh nghiệp của mình từ Menu Danh mục.

demo

Quản lý Thuế

Truy cập Menu Thuế để Thêm, Sửa, Xoá và Quản lý Thuế sản phẩm, Dịch vụ của bạn.

demo

Sản phẩm - Dịch vụ

Bạn có thể Thêm / Chỉnh sửa / Xoá / Cập nhật Không hạn chế các Sản phẩm - Dịch vụ trong Doanh nghiệp của bạn từ Menu Bán hàng > Sản phẩm - Dịch vụ.

demo

Báo giá

Bạn có thể lập Báo giá để In, Xuất File .PDF hoặc gửi Email cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng > Báo giá.

demo

Biên lai bán hàng

Các báo giá có thể chuyển đổi thành biên lai bán hàng hoặc Bạn có thể tạo mới Biên lai bán hàng một lần hoặc định kỳ cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng.

demo

Nhà cung cấp

Bạn có thể Thêm / Xoá / Sửa / Cập nhật danh sách Nhà cung cấp các Sản phẩm - Dịch vụ đầu vào trong các Doanh nghiệp của bạn từ Menu Mua hàng. Trong Menu này bạn cũng có thể cập nhật các tính năng liên quan tới Chi phí trong Doanh nghiệp của bạn.

demo

Báo cáo

Có 5 chế độ Báo cáo : - Báo cáo Lãi / Lỗ - Báo cáo Thuế bán hàng - Báo cáo Doanh thu - Báo cáo Chi phí - Báo cáo tổng hợp.

demo

Tìm hiểu thêm, xây dựng kỹ năng và trao quyền cho bản thân

Phát hành phiên bản 1.9

Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau:

-…

Phát hành phiên bản 1.8

Ngày 4/2/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.8 với các cập nhật sau:

-Nhập…

Phát hành phiên bản 1.7

Ngày 20/8/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.7 với các cập nhật sau:

-Thêm…