demo

Phát hành phiên bản 1.6

Ngày 19/6/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.6 với các cập nhật sau:

-Tùy chọn chèn giá trị Mã số thuế được bổ sung trong thuế

-Thêm nhiều hệ thống giá trị thuế trong biên lai

- Đã thêm số khách hàng & mã số thuế vat trong khách hàng

- Đã thêm số doanh nghiệp & mã số thuế vat trong doanh nghiệp

- Đã thêm Chuyển đổi biên lai thành hóa đơn định kỳ

-Thêm tùy chọn sắp xếp trong các tính năng Trang chủ

-Tùy chọn tải lên hình ảnh được bổ sung cho hình ảnh trang chủ.

-Khắc phục tất cả các vấn đề biên lai định kỳ

-Sửa chữa bảng điều khiển thanh toán định kỳ sắp tới

-Các khoản thanh toán đang chờ có thể sửa chữa trong bảng điều khiển

-Khắc phục sự cố các nút

-Cải thiện định dạng số biên lai

-Cải thiện hệ thống thuế trên biên lai

-Cải thiện phần Báo giá

-Cải thiện các vấn đề thiết kế

-Cải thiện hiệu suất

Gửi