demo

Phát hành phiên bản 1.3

Ngày 6/1/2019, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.3 với các cập nhật sau:

-Thêm các giá trị ngôn ngữ bị thiếu

-Thêm tab cho các biên lai định kỳ

-Cộng dồn số biên lai dựa trên Doanh nghiệp đã được bổ sung

-Tùy chọn bật hoặc tắt xóa biên lai đã được thêm

-Thêm tùy chọn bật hoặc tắt đa ngôn ngữ

- Thêm tùy chọn xuất biên lai sang pdf

-Thêm ghi chú chân trang trên biên lai  mặc định trước cho mỗi doanh nghiệp

-Khắc phục lỗi thanh toán ngoại tuyến

-Sửa lỗi nhà cung cấp

-Fix thuế hiển thị về vấn đề hộp kiểm trên biên lai 

-Fix Email xác minh sự cố

-Fix xuất biên lai  sang pdf

-Khắc phục chỉnh sửa biên lai  định kỳ

-Cải thiện hệ thống đa ngôn ngữ

-Cải thiện thiết kế mẫu giao diện người dùng


Gửi